2

Strana PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ vznikla v roku 2011. Jej vznik je reakciou na vtedajšiu situáciu na Slovensku. Jej zakladatelia a členovia sa už nechceli prizerať na to, ako nie sú v našej krajine dodržiavané zásady právneho štátu. Predsedom a jedným zo zakladajúcich členov je Peter Puškár. Pri svojom vzniku strana prezentovala štyri programové piliere: náš štát, naše potreby, naša ekonomika a hospodárstvo a náš priestor na život. V rámci nich sa PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ zameriava na korupciu a klientelizmus v štátnej správe, projekt zníženia nezamestnanosti, verejné financie a životné prostredie. Strana si zároveň uvedomuje dôležitosť regionálnej politiky a nutnosť riešenia problémov na komunálnej úrovni, a preto kladie dôraz na regionálne štruktúry a komunálnu politiku.

Strana PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ sa doteraz zúčastnila na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012 a na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014.

Chceme vrátiť dôveru politike, politikom a znížiť mieru nespravodlivosti v spoločnosti. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ verí, že s vašou podporou dosiahne potrebnú zmenu na Slovensku.